Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

Vukovarska 16
20 000 Dubrovnik - Hrvatska

Tel: 020/ 351-169
Fax: 020/ 351-080
E-mail: dubner03@inet.hr

Ured Državne uprave Dubrovnik
 
Besplatna pravna pomoć

Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“ broj 62/08 i 81/11) počeo je dana 01. veljače 2009. godine s provedbom navedenoga Zakona, odnosno s postupkom odobravanja zahtjeva za korištenje besplatne pravne pomoći.

Navedenim se Zakonom građanima slabijeg imovnog stanja omogućuje pristup sudu, upravnim i drugim tijelima s javnim ovlastima, radi ostvarenja određenih prava (egzistencijalna pitanja) na način da troškove u cijelosti ili djelomično snosi Republika Hrvatska, uzimajući u obzir njihov materijalni položaj.

Kako se ostvaruje besplatna pravna pomoć?

Korištenje besplatne pravne pomoći ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Uredu državne uprave u sjedištu županije ili ispostavama Ureda na području županije u kojima podnositelj zahtjeva ima prebivalište ili boravište.

Uz zahtjev se prilažu potpisane izjave podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva o dozvoljavanju uvida u sve imovinske i financijske podatke.

Korisnici socijalne skrbi i korisnici opskrbnine prilažu uz zahtjev presliku rješenja ili potvrde o korištenju socijalne skrbi ili opskrbnine. Zahtjev, izjave i preslici se ne ovjeravaju. Na zahtjev se ne plaćaju pristojbe. Obrasci zahtjeva i izjave (Obrazac: ZOPP i Obrazac: ZOPP-S) mogu se podići neposredno u sjedištu Ureda u Dubrovniku i u Ispostavama u Korčuli i u Metkoviću.

Popunjeni obrasci predaju se poštom ili neposredno u pisarnicama Ureda i u navedenim Ispostavama.

Više informacija o besplatnoj pravnoj pomoći mogu se dobiti na kontakt telefon:

Sjedište Ureda u Dubrovniku:  tel: 020/351-206
Ispostava u Korčuli:                    tel: 020/711-106
Ispostava u Metkoviću:               tel: 020/681-155

Ustrojstvo ureda
 

Predstojnik
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko-pravne poslove
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Obrasci