Ispostava u Korčuli

Ispostava u Korčuli

U Ispostavi se obavljaju upravni i stručni poslovi iz oblasti gospodarstva, imovinsko-pravnih poslova, besplatne pravne pomoći, društvenih djelatnosti, opće uprave, poslovi u svezi s ostvarivanjem prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te opći, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi.

Adresa: Trg A. i S. Radića 1, 20260 Korčula

Radno vrijeme:
7,00 – 15,00 (dnevni odmor od 12,00-12,30 sati)

Pisarnica
Tel: 020/711-186

Matični ured
Tel: 020/716-111

Opća uprava
Tel: 020/716-112

Besplatna pravna pomoć

Tel: 020/716-112

Gospodarstvo
Tel: 020/711-425

Turizam

Tel: 020/711-126

Poljoprivreda

Tel: 020/711-186

Društvene djelatnosti
Tel: 020/716-264

Imovinsko-pravni poslovi
Tel: 020/711-726