Ispostava u Metkoviću

Ispostava u Metkoviću

U Ispostavi se obavljaju upravni i stručni poslovi iz oblasti gospodarstva, imovinsko-pravnih poslova, besplatne pravne pomoći, društvenih djelatnosti, opće uprave, poslovi u svezi s ostvarivanjem prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te opći, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi.

Voditeljica Ispostave: Jagoda Zovko
Adresa: Stjepana Radića 3, 20350 Metković
Tel: 020/681-155, 020/681-227, 020/681-044
Fax: 020/680-405

Radno vrijeme:
7,00 – 15,00 (stanka od 11,00-11,30 sati)