Kontakti

RADNO VRIJEME:

ponedjeljak – petak:  07,30-15,30

dnevni odmor: 12,30-13,00

rad sa strankama: 09,00-12,30

rad na šalterima i u pisarnici: 08,30-14,30

* od 1. lipnja do 15. rujna radno vrijeme 07,00-15,00
(rad na šalterima i u pisarnici 08,00-14,00)

Dubrovnik, Vukovarska 16
Tel: 020/351-169

Fax: 020/351-080
E-mail:

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE


Danijela Glavić Miletić

Dubrovnik, Vukovarska 16
Tel: 020/351-206
Fax: 020/351-080
E-mail:

Odjel za ljudske potencijale i opće poslove
Voditeljica Odjela:
Ivana Dedović

Tel: 020/351-206
Fax: 020/351-080
E-mail:

Odjel za pomoćno-tehničke poslove

Martin Bogoje
Tel: 020/351-144
Fax: 020/413-740
E-mail:

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Sanja Jasprica

Dubrovnik, Vukovarska 16

Tel: 020 35 11 25
Fax: 020 41 14 87
E-mail:

Odjel za gospodarstvo
Stane Đivanović
Tel: 020/ 351-182
Fax: 020/ 351-058
E-mail:

Odjel za imovinsko-pravne poslove

Anita Nakić
Tel:020 35 11 95
Fax: 020 41 14 87
E-mail:

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Dubrovnik, Vukovarska 16
Tel: 020/351-173
Fax: 020/413-187
E-mail:

Odjel za društvene djelatnosti

Mare Mihočević dipl. iur.
Tel:  020/351-122
Fax: 020/413-187, 020/351-056
E-mail:

Odjel za hrvatske branitelje 

Dragan Mustapić dipl. iur.
Tel: 020/351-210
Fax: 020/351-211
E-mail:

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

p.o. Niko Vukić, dipl.iur.

Dubrovnik, Vukovarska 16
Tel: 020/351-173
Fax: 020/413-187
E-mail:


Odjel za opću upravu

Nikša Hrdalo dipl. iur.
Tel:  020/351-106
Fax: 020/351-208
E-mail: 

Odjel za osobna stanja i matičarstvo

Tihana Hrnić
Tel: 020/351- 107
Fax: 020/351-208
E-mail: 

 

ISPOSTAVA U KORČULI

Radno vrijeme:
7,00 – 15,00 (dnevni odmor od 12,00-12,30 sati)

Pisarnica
Tel: 020/711-186

Matični ured
Tel: 020/716-111

Opća uprava
Tel: 020/716-112

Besplatna pravna pomoć

Tel: 020/716-112

Gospodarstvo
Tel: 020/711-425

Turizam

Tel: 020/711-126

Poljoprivreda

Tel: 020/711-186

Društvene djelatnosti
Tel: 020/716-264

Imovinsko-pravni poslovi
Tel: 020/711-726

E-mail:

ISPOSTAVA U LASTOVU

Radno vrijeme:
7,00 – 15,00 (dnevni odmor 10,00-10,30 sati)

Adresa: Dolac 3, 20290 Lastovo
Tel: 020/801-208
Fax: 020/801-077
E-mail:

ISPOSTAVA U METKOVIĆU

Radno vrijeme:
7,00 – 15,00 (stanka od 11,00-11,30 sati)

Jagoda Zovko
Adresa: Stjepana Radića 3, 20350 Metković
Tel: 020/681-155, 020/681-227, 020/681-044
Fax: 020/680-405

E-mail:

ISPOSTAVA U PLOČAMA

Radno vrijeme:
7,00 – 15,00 (stanka od 10,00-10,30 sati)

Adresa: Trg kralja Tomislava 16, 20340 Ploče
Tel: 020/414-791
Fax: 020/679-228

E-mail:

MATIČNI UREDI

MATIČNI URED DUBROVNIK

Radno vrijeme:
zimsko: 7,30 – 15,30 – rad sa strankama 9 – 12,30
ljetno:   7,00 – 15,00  –  rad sa strankama 8 – 12,30
Šalter: 8,30 – 14,30 zimi, 8,00 – 14,00 ljeti (dnevni odmor 12,30 – 13,00)

Matični ured Dubrovnik (vodi državne matice za matična područja Dubrovnik i Orašac)
Dubrovnik, Vukovarska 16
Tel: 020/351-107 – matica vjenčanih 
Tel: 020/351-110 – matica rođenih
Tel: 020/351-113
Tel: 020/351-115 – matica umrlih 
Tel: 020/351-114
Tel: 020/351-109 – knjiga državljana 
Tel: 020/351-108
Tel: 020/351-090 – šalter/izdavanje isprava iz državnih matica i knjiga državljana;
Fax: 020/413- 404

Matično područje Župa dubrovačka

Uredovni dani: srijeda, petak
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Adresa: Srebreno, Vukovarska 48
Tel: 020/486-725
Fax: 020/487-157 

MATIČNI URED CAVTAT

Matični ured Cavtat 

Uredovni dani: ponedjeljak, srijeda i petak.
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Adresa: Cavtat, Bukovčeva 2
Tel: 020/478-056
Fax: 020/479-538 

Matično područje Gruda    

Uredovni dani: utorak i četvrtak.
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Adresa: Gruda 28
Tel: 020/791-007
Fax: 020/791-007

MATIČNI URED SLANO

Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30 

Matični ured Slano (vodi državne matice za matična područja Slano, Ošlje i Šipan)
Slano, Trg Ruđera Boškovića 20
Tel: 020/871-241
Fax: 020/871-520

Matično područje Mljet

Uredovni dani: 1. i 3. srijeda u mjesecu
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30


Adresa: Babino polje, Zabrežje 2 
Tel: 020/745-017
Fax: 020/745-400

MATIČNI URED OREBIĆ

Matični ured Orebić
Uredovni dani: ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30 

Adresa: Orebić, Fiskovićeva 2
Tel/fax: 020/713-001

Matično područje Ston
Uredovni dani: utorak i petak
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30 (osim četvrtka)

Adresa: Ston, Trg kralja Tomislava 1
Tel: 020/754-013
Fax: 020/754-802 

Matično područje Janjina
Uredovni dani: ponedjeljak i četvrtak
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Adresa: Janjina, Janjina 68
Tel: 020/741-248
Fax: 020/741-003 

Matično područje Kuna
Uredovni dani: 2. i 4. srijeda u mjesecu
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Adresa: Kuna, Kuna 23
Tel: 020/742-000
Fax: 020/742-512

Matično područje Trpanj
Uredovni dan: utorak
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Adresa: Trpanj, Kralja Tomislava 41
Tel: 020/743-410
Fax: 020/743-924

MATIČNI URED KORČULA

Matični ured Korčula

Radno vrijeme: 7,00 – 15,00 (dnevni odmor 11,30-12,00 sati)

Adresa: Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1
Tel: 020/716-111,
Fax: 020/716-112 

MATIČNI URED VELA LUKA

Matični ured Vela Luka

Radno vrijeme: 7,00 – 15,00 (dnevni odmor 11,30-12,00 sati)

Adresa: Vela Luka, Obala 3 br. 19.
Tel: 020/812-027
Fax: 020/812-027

Matično područje Blato

Radno vrijeme: 7,00 – 15,00 (dnevni odmor 11,30-12,00 sati)

Adresa: Blato, Trg Dr. Franje Tuđmana 4
Tel: 020/851-206,
Fax: 020/851-206,

Matično područje Smokvica

Radno vrijeme: 7,00 – 15,00 (dnevni odmor 11,30-12,00 sati)

Adresa: Smokvica, Smokvica bb
Tel: 020/831-025,
Fax: 020/831-033 

MATIČNI URED LASTOVO

Matični ured Lastovo
20290 Lastovo
Dolac 3
Tel: 020/801-028,
Fax: 020/801-389

MATIČNI URED METKOVIĆ

Matični ured Metković
Adresa: Metković, Stjepana Radića 3
Tel: 020/690-105,
Fax: 020/690-106

MATIČNI URED OPUZEN

Matični ured Opuzen

Uredovni dan: srijeda
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00 (dnevni odmor 11,00-11,30sati)

Adresa: Opuzen, Trg kralja Tomislava 1
Tel: 020/671-153,
Fax: 020/672-567

MATIČNI URED PLOČE

Matični ured Ploče (vodi državne matice za matična područja Ploče i Komin)

Radno vrijeme: 7,00 – 15,00 (dnevni odmor 10,00-10,30 sati)

Adresa: Ploče, Trg kralja Tomislava 16
Tel: 020/679-015, 020/676-034
Fax: 020/676-509, 020/679-228