Matični uredi

MATIČNI UREDI

MATIČNI URED DUBROVNIK

Matični ured Dubrovnik (vodi državne matice za matična područja Dubrovnik i Orašac)
Radno vrijeme:

zimsko: 7,30 – 15,30 – rad sa strankama 9 – 12,30
ljetno:   7,00 – 15,00  –  rad sa strankama 9 – 12,30
šalter: 8,30 – 14,30 zimi, 8,00 – 14,00 ljeti (dnevni odmor 12,30 – 13,00)

Adresa: Dubrovnik, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
Tel: 020/351-107 – matica vjenčanih 
Tel: 020/351-110 – matica rođenih
Tel: 020/351-113
Tel: 020/351-115 – matica umrlih 
Tel: 020/351-114
Tel: 020/351-109 – knjiga državljana 
Tel: 020/351-108
Tel: 020/351-090 – šalter/izdavanje isprava iz državnih matica i knjiga državljana;
Fax: 020/413- 404

E-mail: udu-dnz.maticar1@du.t-com.hr

Matično područje Župa dubrovačka

Uredovni dani: srijeda, petak
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Adresa: Srebreno, Vukovarska 48, 20207 Mlini
Tel: 020/486-725
Fax: 020/487-157 

MATIČNI URED CAVTAT

Matični ured Cavtat 

Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Adresa: Cavtat, Bukovčeva 2, 20210 Cavtat
Tel: 020/478-056
Fax: 020/479-538 

Matično područje Gruda    

Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Adresa: Gruda 28, 20215 Gruda
Tel: 020/791-007
Fax: 020/791-007

MATIČNI URED SLANO

Matični ured Slano (vodi državne matice za matična područja Slano, Ošlje i Šipan)
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30 

Adresa: Slano, Trg Ruđera Boškovića 20, 20232 Slano
Tel: 020/871-241
Fax: 020/871-520

Matično područje Mljet

Uredovni dani: prva i treća srijeda u mjesecu
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Adresa: Babino polje, Zabrežje 2, 20225 Babino Polje 
Tel: 020/745-017
Fax: 020/745-400

MATIČNI URED OREBIĆ

Matični ured Orebić
Uredovni dani: ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30 

Adresa: Orebić, Fiskovićeva 2, 20250 Orebić
Tel/fax: 020/713-001

Matično područje Ston
Uredovni dani: utorak i petak
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Adresa: Ston, Trg kralja Tomislava 1, 20230 Ston
Tel: 020/754-013
Fax: 020/754-802 

Matično područje Janjina
Uredovni dani: ponedjeljak i četvrtak
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Adresa: Janjina, Janjina 68, 20246 Janjina
Tel: 020/741-248
Fax: 020/741-003 


Matično područje Kuna
Uredovni dani: druga i četvrta srijeda u mjesecu
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Adresa: Kuna, Kuna 23, 20243 Kuna
Tel: 020/742-000
Fax: 020/742-512

Matično područje Trpanj
Uredovni dan: utorak
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Adresa: Trpanj, Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj
Tel: 020/743-410
Fax: 020/743-924


MATIČNI URED KORČULA

Matični ured Korčula

Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00-12,30 (dnevni odmor 11,30-12,00 sati)

Adresa: Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula
Tel: 020/716-111,
Fax: 020/716-112 


MATIČNI URED VELA LUKA

Matični ured Vela Luka

Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, osim prvi i treći ponedjeljak u mjesecu, rad sa strankama 

                                8,00-12,30 (dnevni odmor 11,30-12,00 sati)

Adresa: Vela Luka, Obala 3 br. 19., 20270 Vela Luka
Tel: 020/812-027
Fax: 020/812-027

Matično područje Blato

Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00-12,30  (dnevni odmor 11,30-12,00 sati)

Adresa: Blato, Trg Dr. Franje Tuđmana 4, 20271 Blato
Tel: 020/851-206,
Fax: 020/851-206,

Matično područje Smokvica

Uredovni dani: prvi i treći ponedjeljak u mjesecu

Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00-12,30  (dnevni odmor 11,30-12,00 sati)

Adresa: Smokvica, Smokvica bb, 20272 Smokvica
Tel: 020/831-025,
Fax: 020/831-033 

MATIČNI URED LASTOVO

Matični ured Lastovo
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00-12,30  (dnevni odmor 10,00-10,30 sati)

Adresa: Lastovo, Dolac 320290 Lastovo
Tel: 020/801-028,
Fax: 020/801-389
E-mail: maticni.lastovo@udu-dnz.hr

MATIČNI URED METKOVIĆ

Matični ured Metković
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00-12,30  (dnevni odmor 11,00-11,30 sati)

Adresa: Metković, Stjepana Radića 320350 Metković
Tel: 020/690-105,
Fax: 020/690-106
E-mail: maticni.metkovic@udu-dnz.hr

MATIČNI URED OPUZEN

Matični ured Opuzen

Uredovni dan: srijeda
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00-12,30  (dnevni odmor 11,00-11,30 sati)

Adresa: Opuzen, Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen
Tel: 020/671-153,
Fax: 020/672-567

MATIČNI URED PLOČE

Matični ured Ploče (vodi državne matice za matična područja Ploče i Komin)

Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00-12,30  (dnevni odmor 10,00-10,30 sati)

Adresa: Ploče, Trg kralja Tomislava 16, 20340 Ploče
Tel: 020/679-015, 020/676-034
Fax: 020/676-509, 020/679-228
E-mail
maticni.ploce@udu-dnz.hr