Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

Vukovarska 16
20 000 Dubrovnik - Hrvatska

tel: 020/ 351- 173
fax: 020/ 413- 187
E-mail: dubner03@inet.hr

Ured Državne uprave Dubrovnik
 
Matični uredi

Matični ured Dubrovnik (vodi državne matice za matična područja Dubrovnik i Orašac)
20 000, Dubrovnik, Vukovarska 16
Tel: 020/351-107 - matica vjenčanih
Tel: 020/351-110 - matica rođenih
Tel: 020/351-113
Tel: 020/351-115 - matica umrlih
Tel: 020/351-114
Tel: 020/351-109 - knjiga državljana
Tel: 020/351-108
Tel: 020/351-090 – šalter/izdavanje isprava iz državnih matica i knjiga državljana;
Fax: 020/413- 404

Radno vrijeme:
zimsko: 7,30 - 15,30 - rad sa strankama 9 - 12,30
ljetno:   7,00 - 15,00  -  rad sa strankama 8 - 12,30
Šalter: 8,30 - 14,30 zimi, 8,00 - 14,00 ljeti (stanka od 12,30 - 13,00)

Matično područje Župa dubrovačka
Srebreno, Vukovarska 48
Tel: 020/486-725
Fax: 020/487-157
Uredovni dani: srijeda, petak
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Matični ured Cavtat
Cavtat, Bukovčeva 2
Tel: 020/478-056
Fax: 020/479-538
Uredovni dani: ponedjeljak, srijeda i petak.
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Matično područje Gruda   
Gruda 28
Tel: 020/791-007
Fax: 020/791-007
Uredovni dani: utorak i četvrtak.
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Matični ured Slano (vodi državne matice za matična područja Slano, Ošlje i Šipan)
Slano, Trg Ruđera Boškovića 20
Tel: 020/871-241
Fax: 020/871-520
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Matično područje Mljet
Babino polje, Zabrežje 2
Tel: 020/745-017
Fax: 020/745-400
Uredovni dani: 1. i 3. srijeda u mjesecu
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Matični ured Orebić
Orebić, Fiskovićeva 2
Tel/fax: 020/713-001
Uredovni dani: ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Matično područje Ston
Ston, Trg kralja Tomislava 1
Tel: 020/754-013
Fax: 020/754-802
Uredovni dani: utorak i petak
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30 (osim četvrtka)

Matično područje Janjina
Janjina 68
Tel: 020/741-248
Fax: 020/741-003
Uredovni dani: ponedjeljak i četvrtak
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Matično područje Kuna
Kuna 23
Tel: 020/742-000
Fax: 020/742-512
Uredovni dani: 2. i 4. srijeda u mjesecu
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Matično područje Trpanj
Trpanj. Kralja Tomislava 41
Tel: 020/743-410
Fax: 020/743-924
Uredovni dan: utorak
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00, rad sa strankama 8,00 – 12,30

Matični ured Korčula
20260 Korčula
Trg Antuna i Stjepana Radića 1
Tel: 020/716-111,
Fax: 020/716-112
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00 (stanka od 11,30-12,00 sati)

Matični ured Vela Luka
20270 Vela Luka
Obala 3 br. 19.
Tel: 020/812-027
Fax: 020/812-027
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00 (stanka od 11,30-12,00 sati)

Matično područje Blato
20271 Blato
Trg Dr. Franje Tuđmana 4
Tel: 020/851-206,
Fax: 020/851-206,
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00 (stanka od 11,30-12,00 sati)

Matično područje Smokvica
20272 Smokvica
Tel: 020/831-025,
Fax: 020/831-033
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00 (stanka od 11,30-12,00 sati)

Matični ured Lastovo
20290 Lastovo
Dolac 3
Tel: 020/801-028,
Fax: 020/801-389

Matični ured Metković
20350 Metković
Stjepana Radića 3
Tel: 020/690-105,
Fax: 020/690-106

Matični ured Opuzen
20355 Opuzen
Trg kralja Tomislava 1
Tel: 020/671-153,
Fax: 020/672-567
Uredovni dan: srijeda
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00 (stanka od 11,00-11,30sati)

Matični ured Ploče (vodi državne matice za matična područja Ploče i Komin)
20340 Ploče
Trg kralja Tomislava 16
Tel: 020/679-015, 020/676-034
Fax: 020/676-509, 020/679-228
Radno vrijeme: 7,00 – 15,00 (stanka od 10,00-10,30 sati)

 

Ustrojstvo ureda
 

Predstojnik
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko-pravne poslove
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti