Rješenje o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme