Rješenje o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme (radno mjesto-samostalni upravni referent za gospodarstvo)