Rješenje o prijmu u državnu službu (radno mjesto – upravni/a savjetnik/ica za imovinsko-pravne poslove)