Rješenje o prijmu u državnu službu (radno mjesto – viši/a informatički/a referent/ica)