Besplatna pravna pomoć

Besplatna pravna pomoć

U skladu s odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“, broj 143/13-dalje u tekstu: Zakon), svrha pravne pomoći je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje građanima Republike Hrvatske i drugim osobama u skladu s odredbama ovoga Zakona djelotvorno ostvarenje pravne zaštite te pristupa sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima.

Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u skladu s odredbama Zakona, provodi postupak za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći.

Oblici sekundarne pravne pomoći su:
– pravni savjet,
– sastavljanje podnesaka u postupku zaštite radnika pred poslodavcem,
– sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima,
– zastupanje u sudskim postupcima,
– pravnu pomoć u mirnom rješenju spora,
– oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka,
– oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi,
– oslobođenje obveze uplate predujma troškova izvansudskog postupka nad potrošačem (stečaj potrošača).

Kako se ostvaruje pravna pomoć?

Postupak za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnom Uredu državne uprave (ured na čijem području teritorijalne nadležnosti podnositelj zahtjeva ima prebivalište ili boravište).
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu, čiji je sastavni dio suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštanju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini, u kojem će podnositelj zahtjeva potvrditi da su podaci koje je dao točni i potpuni.
Obrasci zahtjeva i izjave (Obrazac: ZOPP i Obrazac: ZOPP-S) mogu se podići neposredno u sjedištu Ureda te Ispostavama u Metkoviću i Korčuli ili preuzeti na web stranici Ureda www.udu-dnz.hr. Na zahtjev se ne plaćaju upravne pristojbe.

Popunjeni obrasci predaju se poštom ili neposredno u pisarnicama Ureda te navedenim Ispostavama.

Više informacija o besplatnoj pravnoj pomoći mogu se dobiti na kontakt telefon:

Sjedište Ureda u Dubrovniku: tel: 020/351-206
Ispostava u Korčuli: tel: 020/711-106
Ispostava u Metkoviću: tel: 020/681-155

Obrasci: