Povjerenik za etiku

U skladu s Etičkim kodeksom državnih službenika („Narodne novine“, broj 40/11 i 13/12) u svim državnim tijelima imenuje se povjerenik za etiku iz reda državnih službenika.

Povjerenik za etiku prati primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima, zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Kontakt podaci povjerenika za etiku:

– adresa: Vukovarska 16, 20 000 Dubrovnik

– telefon: 020/351-206

– e-mail: udu-dnz.zajednickiposlovi@udu-dnz.hr