Povjerljivi savjetnik

Povjerljivi savjetnik je osoba ovlaštena za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (članak 76. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, „Narodne novine“, broj 112/17 i 12/18).

Kontakt podaci:

Martin Bogoje

Tel: 020/351-144

Fax: 020/413-740
E-mail: martin.bogoje@udu-dnz.hr