Službenik za zaštitu podataka

U skladu s člankom 37. UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i člankom 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18), predstojnik Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji imenovao je službenika za zaštitu podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:
– adresa: Vukovarska 16, 20 000 Dubrovnik
– telefon: 020/351- 206
– e-mail: udu-dnz.zajednickiposlovi@udu-dnz.hr