Upravna inspekcija

Zakonom o upravnoj inspekciji („Narodne novine“, broj 15/18) određeno je da upravna inspekcija obavlja poslove inspekcijskog nadzora uz provedbu zakona i drugih propisa u tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti.

Inspekcijski nadzor provodi:
– upravni inspektor središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove upravne inspekcije i
– upravni inspektor ureda državne uprave u županiji.

Upravni inspektor ureda provodi inspekcijski nadzor nad:
– tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
– pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije, u dijelu obavljanja javnih ovlasti.

Kontakt podaci:

– adresa: Vukovarska 16, 20 000 Dubrovnik

– telefon: 020/351-075

– e-mail: mario.natrlin@udu-dnz.hr

Plan rada upravne inspekcije za 2019