Uplaćivanje prihoda proračuna

Sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini („Narodne novine“ br. 12/19 i 61/19), daju se upute o načinu uplate sredstava u Državni proračun Republike Hrvatske:
Naziv računa: Državni proračun RH
Broj računa (IBAN): HR1210010051863000160
Svrha uplate
 Model
Brojčana oznaka vrste prihoda
Državne upravne pristojbe
    HR64
5002-1597-OIB
Novčane kazne i troškovi postupka
    HR64
6092-1597-OIB
Ostali prihodi državne uprave za posebne namjene
– vještačenja
– naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije,
    HR64
5665-1597-OIB
Ostali prihodi za posebne namjene
– udjel korisnika izvlaštenja
    HR64
5673-1597-OIB
Ostali državni prihodi – pravo na pristup informacijama
    HR64
7129-1597-OIB
Ostali prihodi Državnog proračuna
– povučena raspoloživa sredstva korisnika (izvlaštenja)
HR64 9750-1597-OIB

– OIB se odnosi na pravnu ili fizičku osobu koja obavlja uplatu.

Način uplate upravnih pristojbi iz inozemstva