Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Lisac- za Đura Barkiđiju pok. Stijepa