Podatci o štrajku u osnovnim školama u Dubrovačko – neretvanskoj županiji na dan 02.prosinca 2019