Podatci o štrajku u osnovnim školama u Dubrovačko – neretvanskoj županiji na dan 06. studenoga 2019. godine