Podatci o štrajku u osnovnim školama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji na dan 10. listopada 2019. godine sa stanjem u 10,00 sati