Podatci o štrajku u osnovnim školama u Dubrovačko – neretvanskoj županiji na dan 11. listopada 2019. godine sa stanjem u 10,00 sati