Podatci o štrajku u osnovnim školama u Dubrovačko – neretvanskoj županiji na dan 21. listopada 2019. godine