Podatci o štrajku u osnovnim školama u Dubrovačko – neretvanskoj županiji na dan 27. studenoga 2019. godine