Podatci o štrajku u osnovnim školama u Dubrovačko – neretvanskoj županiji na dan 29. listopada 2019. godine