Podatci o štrajku u srednjim školama i učeničkim domovima u Dubrovačko – neretvanskoj županiji na dan 19. studenoga 2019. godine