Podatci o štrajku u srednjim školama i učeničkim domovima u Dubrovačko – neretvanskoj županiji na dan 28. studenoga 2019. godine