Zakljucak o privremenom zastupanju u postupku izvlastenja u k.o. Cepikuce, Stijepo Hadjija i dr