Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja – k.o. Komin