Zaključak o određivanju očevida u postupku izvlaštenja nekretnina u k.o. Komin