Zaključak o određivanju očevida u postupku osiguranja dokaza u k.o. Dančanje, k.o. Putnikovići, k.o. Tomislavovac, k.o. Žuljana i k.o. Popova Luka-kat.če