Zaključak o određivanju očevida u postupku osiguranja dokaza u k.o. Gruž- dijela čest.zem. 978 i dr