Zaključak o određivanju očevida u postupku osiguranja dokaza u k.o. Petrovo Selo, čest.zem. 65-1 i dr