Zaključak o određivanju očevida u postupku osiguranja dokaza u k.o. Trnovica- dijela čest.zem. 66-1 i dr