Zaključak o određivanju očevida u predmetu osiguranja dokaza u k.o. Ston – čest.zem. 6191