Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Baćina – Verica Stanković