Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Blato čest.zem. 1278-1341