Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Blato čest.zem. 12878-1351 i dr