Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Blato čest.zem. 2954-5931