Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Blato- Nikola Oreb Krkatica i dr