Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Boljenovići – č.z. 1100-1 i dr