Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Boljenovići – č. z. 1154 i dr