Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Broce – Ivanu Miliću i dr