Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Broce Ivu Škurli pok. Cvijeta i dr