Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Dančanje čest.zem. 571-2 i dr