Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Dančanje čest.zgr.41 i dr