Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Petrovo Selo, čest.zem.21-7 i dr