Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Petrovo Selo-Ivanu Lažibatu i dr