Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Sparagovići č.zem. 501-4