Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Sparagovići-Doli č.zem. 558 i dr