Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Ston čest. zem. 25-3 i dr.